LETNIE WARSZTATY ORKIESTROWE 2024

Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH ORKIESTROWYCH. Organizujemy je 2 razy w roku: w trakcie ferii zimowych oraz w wakacje, w kilku turnusach.

Warsztaty to doskonała okazja do wspólnego muzykowania z instrumentalistami z całej Polski, zdobycie doświadczenia gry zespołowej i orkiestrowej, a przy tym kreatywnie spędzony czas wolny od szkoły.

Program warsztatów jest zróżnicowany stylowo, od klasyki po rozrywkę. Kwintesencją ogromu pracy w przyjaznej atmosferze jest Koncert finałowy.

 

PAKIET LETNICH WARSZTATÓW ORKIESTROWYCH

 

PROGRAM

 • zajęcia sekcyjne, zespołowe i orkiestrowe

 • integracja i rekreacja

 • ognisko

 • koncert finałowy w Żywcu

 • zwiedzanie niespodzianka :)

ZAPEWNIAMY

 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

 • materiały do pracy

 • wyżywienie + nocleg

 • sesję zdjęciową

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ORKIESTROWYCH 2024

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie muzycznykalejdoskop.pl w zakładce OFERTA → Warsztaty oraz dokonanie nagrania. Na podany adres e-mail w zgłoszeniu, otrzymają Państwo nuty. Po kwalifikacji niezbędne jest dokonanie wpłaty wpisowego, w wysokości 400 zł, w terminie 7 dni, od kwalifikacji.

 • Należy przygotować nagranie udostępnionego utworu, a następnie przesłać je dowolną drogą: WhatsApp, Messenger, mail, lub link do nagrania. Tytuł filmu należy nazwać według wzoru: LETNIE WARSZTATY ORKIESTROWE 2024, imię i nazwisko uczestnika.
 • Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej utwór z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu.

 

2. Brak wypełnionego formularza, brak nagrania, lub opłaty wpisowego powoduje skreślenie z listy uczestników. Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto:

MUZYCZNY KALEJDOSKOP KATARZYNA WOJSZCZYK
Ul. Z. Nałkowskiej 2/4
41-946 Piekary Śląskie
Nr konta: 14 1050 1621 1000 0097 1945 5132 ING Bank Śląski
TYTUŁ: Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2024, Imię i Nazwisko Uczestnika

3. Pozostała część kwoty jest płatna w dniu przyjazdu – GOTÓWKĄ
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora. W razie odwołania Warsztatów, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na konto osoby wpłacającej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Warsztatach bez podania przyczyny.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika, zaliczka nie zostaje zwrócona.
7. Ilość miejsc jest ograniczona.
8. Pełny koszt uczestnictwa to 1100 zł.
9. Adres ośrodka: NAD WODOSPADEM, Sopotnia Wielka 265, 34-340 Jeleśnia.
10. Wszyscy Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem
11. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika
12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbania o własny instrument i pulpit - Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia.
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów.
14. W razie łamania regulaminu oraz zasad panujących na warsztatach, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników, po wcześniejszym powiadomieniu Rodzica lub opiekuna. Usunięcie Uczestnika z warsztatów nie powoduje zwrotu zapłaty. Uczestnik od czasu decyzji o skreśleniu, nie uczestniczy w zajęciach warsztatów.
15. Dojazd i powrót uczestnika we własnym zakresie.
16. Szczegółowe informacje (plan dnia, godziny zakwaterowania, itp.), będą przesłane na maila indywidualnie zarejestrowanym Uczestnikom
17. Opiekunowie zostają powiadomieniu o planie Warsztatów przed rozpoczęciem. Wszelkie uwagi, zażalenia lub niezadowolenie z przebiegu warsztatów nie powodują zwrotu kosztów.
18. Uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą pulpitu oraz czarnego eleganckiego stroju, w którym wystąpi na koncercie

REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ORKIESTROWYCH DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zachowuje zasady kultury osobistej.

 2. Uczestnik przestrzega ciszy nocnej – 22.00 – 7.00.

 3. Uczestnik jest zdyscyplinowany, uczestniczy w próbach, szanuje czas innych Uczestników i jest punktualny.

 4. Uczestnik nie wychodzi samowolnie poza ośrodek.

 5. Jeżeli jest konieczność zrobienia zakupów – Uczestnik zgłasza zapotrzebowanie nauczycielowi. Nauczyciel robi zakupy, a następnie rozlicza się z Uczestnikiem na podstawie rachunku.

 6. Wszelkie używki jak alkohol czy papierosy są surowo zabronione. Jeżeli zasada ta zostanie złamana, Uczestnik natychmiastowo zostaje skreślony z listy Uczestników. Następnie powiadomiony zostaje Rodzic lub opiekun w celu jak najszybszego odebrania Uczestnika z warsztatów. Skreślenie Uczestnika z listy Warsztatów nie powoduje zwrotu kosztów.

Zgłoszenia na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby Warsztatów oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

 


 

WARSZTATY SMYCZKOWE

MŁODZI DLA MŁODYCH

 

Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH SMYCZKOWYCH.

Warsztaty to doskonała okazja do wspólnego muzykowania z instrumentalistami z okolicznych szkół, zdobycie doświadczenia gry zespołowej i orkiestrowej, a przy tym kreatywnie spędzony czas wolny od szkoły.

Program warsztatów jest zróżnicowany stylowo, od klasyki po rozrywkę. Kwintesencją ogromu pracy w przyjaznej atmosferze jest Koncert finałowy.

 

MŁODZI DLA MŁODYCH to projekt orkiestrowy, w którym młodzi, zdolni i kreatywni instrumentaliści, finaliści konkursów, stypendyści różnych projektów, dzielą się swoją wiedzą z młodszymi kolegami, pod nadzorem wykfalifikowanych nauczycieli.

 

PAKIET WARSZTATÓW SMYCZKOWYCH

PROGRAM

 • zajęcia zespołowe i orkiestrowe

 • integracja i rekreacja

 • ćwiczenia i muzyczne zabawy

 • koncert finałowy

ZAPEWNIAMY

 • materiały do pracy

 • możliwość doświadczenia pracy orkiestrowej

 • sesję zdjęciową

 • kreatywnie spędzony czas

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW SMYCZKOWYCH 2024

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie muzycznykalejdoskop.pl w zakładce OFERTA → Warsztaty oraz dokonanie wpłaty wpisowego, w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia.

2. Brak wypełnionego formularza lub opłaty wpisowego powoduje skreślenie z listy uczestników. Wpłaty zaliczki należy dokonać osobiście lub na konto:

MUZYCZNY KALEJDOSKOP KATARZYNA WOJSZCZYK
Ul. Z. Nałkowskiej 2/4
41-946 Piekary Śląskie
Nr konta: 14 1050 1621 1000 0097 1945 5132 ING Bank Śląski
TYTUŁ: Warsztaty Smyczkowe 2024, Imię i Nazwisko Uczestnika

3. Pozostała część kwoty jest płatna w dniu rozpoczęcia – GOTÓWKĄ
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora. W razie odwołania Warsztatów, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na konto osoby wpłacającej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Warsztatach bez podania przyczyny.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika, zaliczka nie zostaje zwrócona.
7. Ilość miejsc jest ograniczona.
8. Pełny koszt uczestnictwa to 500 zł.
9. Adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., im. W. Rowickiego w Żywcu
10. Wszyscy Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem
11. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika
12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbania o własny instrument i pulpit - Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia.
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów.
14. W razie łamania regulaminu oraz zasad panujących na warsztatach, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników, po wcześniejszym powiadomieniu Rodzica lub opiekuna. Usunięcie Uczestnika z warsztatów nie powoduje zwrotu zapłaty. Uczestnik od czasu decyzji o skreśleniu, nie uczestniczy w zajęciach warsztatów.
15. Dojazd i powrót uczestnika we własnym zakresie.
16. Szczegółowe informacje (plan dnia, itp.), będą przesłane na maila indywidualnie zarejestrowanym Uczestnikom
17. Opiekunowie zostają powiadomieni o planie Warsztatów przed rozpoczęciem. Wszelkie uwagi, zażalenia lub niezadowolenie z przebiegu warsztatów nie powodują zwrotu kosztów.
18. Uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą pulpitu oraz czarnego eleganckiego stroju, w którym wystąpi na koncercie

 

REGULAMIN WARSZTATÓW SMYCZKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zachowuje zasady kultury osobistej.

 2. Uczestnik jest zdyscyplinowany, uczestniczy w próbach, szanuje czas innych Uczestników i jest punktualny.

 3. Uczestnik nie wychodzi samowolnie poza ośrodek, w którym odbywają się warsztaty

 4. Wszelkie używki jak alkohol czy papierosy są surowo zabronione. Jeżeli zasada ta zostanie złamana, Uczestnik natychmiastowo zostaje skreślony z listy Uczestników. Następnie powiadomiony zostaje Rodzic lub opiekun w celu jak najszybszego odebrania Uczestnika z warsztatów. Skreślenie Uczestnika z listy Warsztatów nie powoduje zwrotu kosztów.

Zgłoszenia na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby Warsztatów oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku.


 

WARSZTATY FLETOWE

Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH FLETOWYCH.
Warsztaty to doskonała okazja do wspólnego muzykowania z instrumentalistami z całej Polski, zdobycie doświadczenia gry indywidualnej i zespołowej i orkiestrowej, a przy tym kreatywnie spędzony czas wolny od szkoły.
Program warsztatów jest zróżnicowany stylowo, od klasyki po rozrywkę. Kwintesencją ogromu pracy w przyjaznej atmosferze jest Koncert finałowy.

PAKIET WARSZTATÓW FLETOWYCH

PROGRAM

 • zajęcia indywidualne, zespołowe i orkiestrowe

 • wykłady, ćwiczenia, lekcje

 • integracja i rekreacja

 • ognisko

 • koncert finałowy

ZAPEWNIAMY

 • pracę z wykwalifikowaną kadrą

 • materiały do pracy

 • wyżywienie + nocleg

 • sesję zdjęciową

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW FLETOWYCH 2024

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie muzycznykalejdoskop.pl w zakładce OFERTA → Warsztaty oraz dokonanie wpłaty wpisowego, w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia.

2. Brak wypełnionego formularza lub opłaty wpisowego powoduje skreślenie z listy uczestników. Wpłaty zaliczki należy dokonać osobiście lub na konto:

MUZYCZNY KALEJDOSKOP KATARZYNA WOJSZCZYK
Ul. Z. Nałkowskiej 2/4
41-946 Piekary Śląskie
Nr konta: 14 1050 1621 1000 0097 1945 5132 ING Bank Śląski
TYTUŁ: Warsztaty Fletowe 2024, Imię i Nazwisko Uczestnika

3. Pozostała część kwoty jest płatna w dniu przyjazdu – GOTÓWKĄ
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora. W razie odwołania Warsztatów, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na konto osoby wpłacającej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Warsztatach bez podania przyczyny.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika, zaliczka nie zostaje zwrócona.
7. Ilość miejsc jest ograniczona.
8. Pełny koszt uczestnictwa to 470 zł.
9. Adres ośrodka: JĘDRUŚ ZAWOJA, Składy 1618, 34-223 Zawoja
10. Wszyscy Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem
11. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika
12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbania o własny instrument i pulpit - Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia.
13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów.
14. W razie łamania regulaminu oraz zasad panujących na warsztatach, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników, po wcześniejszym powiadomieniu Rodzica lub opiekuna. Usunięcie Uczestnika z warsztatów nie powoduje zwrotu zapłaty. Uczestnik od czasu decyzji o skreśleniu, nie uczestniczy w zajęciach warsztatów.
15. Dojazd i powrót uczestnika we własnym zakresie.
16. Szczegółowe informacje (plan dnia, godziny zakwaterowania, itp.), będą przesłane na maila indywidualnie zarejestrowanym Uczestnikom
17. Opiekunowie zostają powiadomieniu o planie Warsztatów przed rozpoczęciem. Wszelkie uwagi, zażalenia lub niezadowolenie z przebiegu warsztatów nie powodują zwrotu kosztów.
18. Uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą pulpitu oraz czarnego eleganckiego stroju, w którym wystąpi na koncercie

REGULAMIN WARSZTATÓW FLETOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zachowuje zasady kultury osobistej.

 2. Uczestnik przestrzega ciszy nocnej – 22.00 – 7.00.

 3. Uczestnik jest zdyscyplinowany, uczestniczy w próbach, szanuje czas innych Uczestników i jest punktualny.

 4. Uczestnik nie wychodzi samowolnie poza ośrodek.

 5. Jeżeli jest konieczność zrobienia zakupów – Uczestnik zgłasza zapotrzebowanie nauczycielowi. Nauczyciel robi zakupy, a następnie rozlicza się z Uczestnikiem na podstawie rachunku.

 6. Wszelkie używki jak alkohol czy papierosy są surowo zabronione. Jeżeli zasada ta zostanie złamana, Uczestnik natychmiastowo zostaje skreślony z listy Uczestników. Następnie powiadomiony zostaje Rodzic lub opiekun w celu jak najszybszego odebrania Uczestnika z warsztatów. Skreślenie Uczestnika z listy Warsztatów nie powoduje zwrotu kosztów.

Zgłoszenia na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby Warsztatów oraz zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

 


 

Kadra

Katarzyna Wójcik

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Ukończyła studia w specjalnościach: gra na skrzypcach na kierunku instrumentalistyka, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz edukacja muzyczna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Ukończyła również Studium Pedagogiczne. Swoje umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach skrzypcowych prowadzonych przez takie osobowości muzyczne jak: Kinga Augustyn, Pieter Schoeman, Ivan Ženatý, Piotr Tarcholik, Kazimierz Skowronek, Adam Wagner, Christian Dallinger, Danuta Głowacka- Pitet, Alena Mazgajowa- Cechova. Na swoim koncie ma występy z Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu czy Filharmonią Gorzowską oraz z artystami tj. Zbigniew Wodecki, Olga Bończyk, Krzysztof Penderecki. Koncertowała również na scenach NOSPR-u w Katowicach, Filharmonii Szczecińskiej, Aula Nova w Poznaniu, Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie oraz Hochschule für Musik w Dreźnie. Obecnie prowadzi klasę skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej w Żywcu oraz jest dyrygentką chóru Cantata.

Katarzyna Wójcik


 

Lucyna Kowalska

Lucyna Kowalska – altowiolistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie altówki. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku kameralistyka w klasie prof. Marka Mosia, w Akademii Muzycznej w Katowicach. Doskonaliła swoje umiejętności oraz realizowała pasje poprzez udział w projektach orkiestrowych Jeunesses Musicales, współpracowała z kwartetami i orkiestrami na południu kraju (m.in. w ramach Festiwalu
Kiepurowskiego). Społecznie sprawowała funkcję kapelmistrza orkiestry dętej. Od przeszło 30 lat prowadzi klasę altówki w PSM I st.im. W. Rowickiego w Żywcu, a także (od roku 2000) w PSM II st. w Żywcu. Jej wychowankowie są czynnymi muzykami i działaczami w dziedzinie kultury. Wieloletni kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary w PSM I oraz PSM II st. w Żywcu. Pomysłodawczyni i współorganizator oraz - przez szereg lat - juror Konkursu
Skrzypcowego dla Uczniów Klas II i III szkół muzycznych I stopnia w Żywcu, a także Konkursu Altówkowego dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żywcu.

Lucyna Kowalska


 

Michał Stanko

Michał Stanko - trębacz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie trąbki prof. dr hab. Benedykta Matusika. Od 2015 roku nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żywcu, wcześniej również w Szkole Muzycznej w Skawinie. Od najmłodszych lat brał udział w licznych koncertach i konkursach z orkiestrami dętymi, kameralnymi i symfonicznymi. Występował między innymi z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, Orkiestrą kameralną "Archetti” z Jaworzna w tournee po Szwecji, z Polsko-Chińską Orkiestrą  Symfoniczną w trasie koncertowej po Polsce Austrii i Chinach. 

Michał Stanko


 

Damian Drzymała

Damian Drzymała – perkusista, propagator sztuki perkusyjnej, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie perkusji. Instrumentalista o bogatym doświadczeniu, zdobywanym już od najmłodszych lat. Brał czynny udział w festiwalach muzyki ludowej, religijnej czy poezji śpiewanej. Od 2003 r. jest nauczycielem w PSM I st. im. W. Rowickiego w Żywcu i SSM II st. w Żywcu, a także wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Jako czynny muzyk nieustannie bierze udział w  koncertach, nagraniach, prawykonaniach w kraju i zagranicą z takimi orkiestrami jak NOSPR, Orkiestra Muzyki Nowej, Aukso, Filharmonia Śląska oraz z chórem Camerata Silesia. Współpracuje również z Teatrem Gliwickim i Teatrem Impart we Wrocławiu, gdzie towarzyszy aktorom na scenie w ciekawych projektach muzycznych. Realizuje się również jako muzyk rozrywkowy, biorąc udział w projektach związanych z muzyką różnych stylów: country, rock, pop, rockabilly oraz z muzyką folkową, biorąc udział w festiwalach Country w Mrągowie czy Woodstock. Jako wieloletni perkusista Zgredybillies, był półfinalistą Must be the Music. Jego wykonania można znaleźć na wielu płytach od klasyki po rozrywkę.

Damian Drzymała


 


 

Katarzyna Wojszczyk

Absolwentka klasy fletu prof. Zbigniewa Kamionki w krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem; zwyciężczyni regionalnych i ogólnopolskich konkursów muzycznych; uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń. W trakcie swojej edukacji współpracowała z Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Obecnie, wciąż doskonaląc własny warsztat, uczy gry na flecie pokolenie przyszłych wirtuozów tego instrumentu. Od 6 lat jest organizatorką Weekendowych Warsztatów Fletowych, a także od 2 lat Warsztatów Orkiestrowych Letnich i Zimowych. Swoją charyzmą i energią zapala młode pokolenie do pójścia wspólną drogą muzyczną. Jako świetny organizator dopina wszystko na ostatni guzik, czego można doświadczać na wspólnych wyjazdach warsztatowych.

Katarzyna Wojszczyk